Munkavédelmi főbb szolgáltatásaink

Munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása az Mvt. 57. § és az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet szerint.
Munkabiztonsági szaktevékenység keretein belül vállaljuk:

 • Helyzetfelmérést és értékelést
 • Munkavédelmi Szabályzat készítését, felülvizsgálatát, kiegészítését
 • Bejelentési kötelezettségek teljesítését
 • Egyéni védőeszközök juttatásának írásban történő meghatározását
 • Orvosi vizsgálatok rendjének szabályozását
 • Soron kívüli munkavédelmi vizsgálatok elvégzését
 • Munkavédelmi üzembe helyezéseket megelőzően munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elkészítését

Veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzembehelyezés

 • Munkabalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését
 • A munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatását
 • Munkavédelmi oktatási ismeretanyagok összeállítását
 • Munkavédelmi jogszabálykövetést
 • Gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetését
 • Munkavédelmi kockázatértékelés elkészítését
 • Kapcsolattartást az illetékes szakhatóságokkal
 • Vezetők rendszeres tájékoztatását az aktuális munkavédelmi helyzetről
 • Mentési terv készítését
 • Munkavédelmi programok, stratégiák összeállítását

 

OHSAS 18001 szerinti (MEBIR) rendszer teljeskörű kiépítése, bevezetése karbantartása

Akkreditált munkavédelmi mérések elvégeztetése

 • Munkahelyi zajmérések
 • Munkahelyi légtérmérések
 • Munkahelyi klíma (légsebesség-, relatív páratartalom-, hőmérséklet mérés) mérések
 • Rezgésmérések
 • Megvilágítás mérések