Környezetvédelem

Környezetvédelmi főbb szolgáltatásaink

Környezetvédelmi engedélyeztetésben való közreműködés

ISO 14001 szerinti rendszer teljeskörű kiépítése, bevezetése, karbantartása

Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása

 •  Levegőtisztaság-védelmi alap, változás és éves jelentések
 •  Környezetvédelmi bevallás készítése
 •  Hulladék éves bejelentések elkészítése
 •  Anyagmérleg vezetésének felügyelete és javaslatok tétele
 •  Keletkezett nem veszélyes és veszélyes hulladékok EWC kódolása, az esetlegesen
 • zükséges hulladékminősítési vizsgálatok elvégeztetésének koordinálása
 •  Hulladékkezelési engedély kérelem
 •  Helyhez kötött légszennyező forrás engedély kérelem
 •  A tevékenység során használt veszélyes anyagok és készítmények, illetve az azokkal végzett tevékenység változásainak bejelentése az ÁNTSZ és az Európai
 • Unión kívülről érkező veszélyes anyagok és készítmények jelentése az OKBI felé
 • Üzemi kárelhárítási terv készítése
 • Környezetvédelmi és azzal összefüggő jogszabályok naprakész nyomon követése

 

Akkreditált környezetvédelmi mérések elvégeztetése

 • Helyhezkötött légszennyező forrás mérések
 • Környezeti zajmérések
korny_ved